Сценография

scenography.nha.bg
 
Специалност „Сценография“ подготвя художници – проектанти и реализатори на авторски художествени решения за произведения на всички сценични и екранни изкуства. Характеристиката й се определя от традиционните специфики на сценографията, от новите технологии, медии и от преливането на междужанровите граници в изобразителните изкуства, спектакъла и филма.
Художникът – сценограф, завършил образователно-квалификационна степен „бакалавър“, получава комплексни знания и умения на автор на пространствено-времевия синтез във всички сценични и екранни изкуства: драматични, оперни, балетни и куклени спектакли, кино и телевизионни продукции, музикални и рекламни клипове, модни спектакли, карнавали и др. Той е подготвен да работи в сътрудничество с режисьори, актьори, диригенти, оператори, хореографи, драматурзи, сценаристи, аниматори и др.; компетентен е да формира и ръководи изпълнителски екипи. Завършилият II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“ придобива професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и професионални училища“.
 
Редовни преподаватели:
проф. СВЕТОСЛАВ КОКАЛОВ
проф. д-р ВАСИЛ РОКОМАНОВ
проф. д-р МАНЯ ВАПЦАРОВА
доц. МАРИНА РАЙЧИНОВА
гл. ас. д-р РОЗИНА МАКАВЕЕВА
ас. МИХАЕЛА ДОБРЕВА
ас. БОРИС ДАЛЧЕВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д-р ВЕСКА ЦИНАНДОВА – ХАРАЛАМПИЕВА
проф. д-р КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА
проф. д-р НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
проф. д-р МАЯ ДИМИТРОВА
доц. д-р арх. ВЕСЕЛИНА ГРЪНЧАРОВА
преп. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
преп. ВЕНЦИСЛАВ КРЪСТЕВ
преп. ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ
д-р ПЕТЪР ДЕНЧЕВ
преп. ИВАН ПЛАЧКОВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели