Семинар „Работа в екип. Работа по проекти.“

През последния уикенд  на февруари членовете на СС участваха в обучение, част от програмата "Ефективност на студентския екип". Заниманията включваха: игри за опознаване и доверие, брейнсторминг и дискусия, презентации и практически упражнения по двете теми, обратна връзка.  Водещи бяха Диана Костелянчик и Боян Александров, натрупали опит от проекти по европейската програма Младежта в действие.
Участниците и водещите са единодушни, че чрез методите на неформалното образование и въпреки краткото време на семинара, са постигнати добри резултати. Есенцията на програмата беше опознаването като личности, обмяната на идеи и виждания, ученето на полезни умения чрез преживяване и мотивацията за работа. Членовете, присъствали и на двата дни получиха сертификат за участие.
Планират се подобни семинари и за следващата учебна година.

 

Сподели