Скулптура (МА)

Магистърът по скулптура е високоспециализиран професионален художник в областта на изобразителното изкуство. Прилага умело и творчески класическите скулптурни техники и техните съвременни модификации. Може да създава произведения с изящен и приложен скулптурен облик на базата на формиращ се или вече установен индивидуален почерк.
Следвалите в магистърска програма „Скулптура“ трябва да познават естетическите процеси и тенденции, определящи съвременните художествени явления; закономерностите на пространството и възможностите за видоизменението му; да владеят проектиране на архитектурно-скулптурния синтез в градската среда, природата и интериора. В резултат на тези познания магистърът по скулптура трябва да прилага активно всички традиционни и съвременни техники, да създава художествени произведения със средствата на скулптурата – камък, дърво, метал, да умее да композира в размерите от малкоформатната до монументалната скулптура, да си служи с аудио-визуални средства, както и с програми за компютърно проектиране.
Дипломираният магистър има богата и задълбочена теоретична и практическа подготовка, въз основа на която е способен да заема изпълнителски, експертни, ръководни длъжности в производствени структури, в културните средища и институции.
 
Редовни преподаватели:
проф. ЕМИЛ ПОПОВ
доц. д-р СТЕФАН ХАДЖИЕВ
проф. СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ
проф. ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА
преп. д-р СИМЕОН СИМЕОНОВ
 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели