Магистърски програми

  • Реставрация (МА) Реставрация в НХА е специалност в образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита след минимум...