Компютърни игри (МА)

Индустрията за компютърни игри е един бързо развиващ се сектор от развлекателния бизнес, а подрастващото поколение наложи тези игри като една от водещите форми на забавление. Вследствие на постоянния натиск на пазара и при непрекъснато усъвършенстване на технологиите търсенето на все по-сложни и по-висококачествени игри се увеличава. За да изпълни това изискване, индустрията се нуждае от талантливи художници, дизайнери и програмисти на игри.
Магистърският курс „Компютърни игри“ е предназначен за студенти, които искат да се запознаят и да натрупат опит при създаване на следващото поколение игри.
Курсът предоставя всички необходими знания и умения, позволяващи на студентите да упражняват професионална дейност по създаване на дизайн съдържание, да решават значими теми, свързани с жанровете и начина на игра, като основно се съсредоточат върху визуалния израз на игровото преживяване.
Чрез специализираната програма студентите ще се запознаят с всички аспекти на производствения процес – от студиото за разработване на дизайн до разпространението на най-продаваните игри; ще усъвършенстват уменията си чрез изучаване на градивните елементи за изграждане на дизайн съдържание – създаване на история, скициране на типажи, кинематика на персонаж, разработване на околна среда и дизайн на отделни нива.
По време на магистърската програма ще се прилагат тези техники за създаване на проекти, които демонстрират практическото разработване на една игра от идеята до продукта.
Обучението преминава през запознаване с всички инструменти  и софтуерни продукти, необходими за създаването на една съвременна компютърна игра.
Фокусирайки се върху проектирането на игри, магистърската програма е насочена към общественото и културно влияние на съвременните компютърни игри чрез оценяване на психологическите, социологическите и антропологическите ефекти от играта.
Дипломната работа се изпълнява в рамките на 1 семестър, като студентите развиват концепция за собствена игра, изграждане на типажите, разработване на околна среда, интерфейс на играта и търговска обложка. Проектът завършва с реална демонстрация на едно или повече нива на играта. По време на следването магистрите ще могат да комплектоват своето портфолио, представящо техните възможности в изследваните области на компютърните игри.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р АРСЕН МИНКОВ
проф. д-р ВЕЛИЧКА МИНКОВА
гл. ас. д-р РАЯ ГАЙТАНДЖИЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. СТЕФАН КОЛЕВ
преп. МИРОСЛАВ МИРОНОВ
докторант ЕМИЛ ГРУЕВ

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели