Стенопис (МА)

Магистърът по стенопис специализира и доразвива по свой свободен избор и творчески тези – знания и умения за решаването на специфични проблеми, свързани със синтеза на изкуствата с архитектурата, урбанистиката и жизнената среда.
Стенописецът избира обект или тема и изработва проект, който защитава с висока иновативна художествена идея и майсторска реализация. При особенo значими обществени архитектурни проекти той може да ръководи практически и изпълнителски творчески колективи, разработващи реализации и идеи, свързани с намесата на стенните изкуства в архитектурата. Дипломантът може теоретично да мотивира идеята си за конкретната реализация. Завършилият тази образователно-квалификационна степен може да участва във висшите нива на културните институции, както и да бъде преподавател във висшите училища и колежи.
Магистърът по стенопис завършва курса на обучение с публична защита на дипломна работа. Дипломната работа включва проект за стенопис, мозайка, витраж или нова технология, фотоси от реализацията на място или фрагмент от проекта, изпълнен в материал в мащаб 1:1.
Авторът излага концепцията и идеята на дипломния си проект, както и проучванията и анализа на архитектурната даденост и художествения синтез в кратък писмен труд.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р БОЯН ДОБРЕВ
проф. д-р ЗДРАВКО КАМЕНАРОВ
доц. д-р ЛЮБОМИЛ ДРАГАНОВ
гл. ас. д-р РАДОСТИН СЕДЕВЧЕВ
ас. д-р МИЛЯНА СТЕФАНОВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели