Детска среда – интериор МА

Кандидатите за тази образователна степен трябва да притежават основни композиционни знания и пластични умения (рисуване, техническо чертане, моделиране).
Интериорният дизайн е комплексна система, където проектирането на пространство, светлината, материалите, цветовете и мебелите си влияят взаимно. Интериорният дизайнер решава дали да фокусира своята кариера във всички тези области или да специализира в специфична сфера, която повече удовлетворява личните му наклонности.
Дизайнерът като иноватор на форми и функции е същевременно и тълкувател, и предвестник на нови естетически посоки и съвременни функционални потребности. Той е отговорен за своя продукт, който взаимодейства физически и емоционално с потребителя.
В магистърския курс се развиват теоретични и практически знания за организация на детска интериорна среда: жилищна (частно или колективно жилищно пространство) и обществена (детски градини, училища, здравни заведения, специфични детски игрови центрове, атракциони, търговски и туристически обекти, закрити спортни зони и др.).
Студентите решават сложни проектантски задачи с оглед достигане до оптимални решения в пластично, технологично, конструктивно, икономическо, утилитарно и естетическо отношение.
През първия семестър на магистърския курс студентите задълбочено анализират, интерпретират и систематизират материално-технологични и естетически кодове в следните сфери за проектиране на детска среда (жилищна или обществена) по индивидуален избор: функции; пространство; обзавеждане; осветление; материали.
Изледването се представя в писмен труд, изчерпателно разглеждащ конкретната тема в исторически, стилов, функционален, конструктивен, технологичен, ергономичен, социален, интеграционен, екологичен, естетически аспект.
През втория семестър студентите следват своята лична посока в проучената област, избирайки за дипломна работа конкретно поле за проектиране (пространство, мебели, осветление, материали, функции) или „пресечно“ поле, където гореизброените области се комбинират. 
Проектирането преминава през идейни и работни фази, а целта е новаторско решение. Поощрява се индивидуалният подход и уникалното търсене, които изграждат дизайнера като автор и професионалист, способен да срещне различни професионални предизвикателства. 
През първи и втори семестър са предвидени спецкурсове в специфични сфери от интериорния дизайн и посещения на мебелни производства.Третият семестър е за реализация на дипломни проекти.
Учебният процес е в тясна връзка с дисциплините „Пространство, цвят, дизайн“, „Технически параметри на дизайна“, „Приложна графика“ и др.
 
 
Редовни преподаватели:
доц. ТЕОДОРА МЕХАНДОВА
проф. д-р арх. МИЛЕНА НИКОЛОВА
доц. д-р РУМЯНА ПАНКОВА
гл. ас. д-р РАЯ ГАЙТАНДЖИЕВА
ас. д-р ПЕТЯ БЛАГОЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. инж. ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели