Международна научна конференция Разпознаване

През декември 2013 г. проф. д. изк. Свилен Стефанов, проф. Георги Янков, ас. д-р Венелин Шурелов и ст. преп. Росен Тошев взеха участие в международна научна конференция „Разпознаване“, проведена в Художествената галерия в гр. Крушевац, Сърбия. Тематиката на форума беше посветена на проблемите на съвременното изкуство в Югоизточна Европа.

Сподели