Студентска мобилност с цел практика за дипломанти на НХА

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, КАНДИДАТИ ЗА CITE INTERNATIONALE DES ARTS, PARIS,  ПРЕЗ 2021/2022 г.
 
На магистрите от НХА, които се дипломират през 2021 година и които имат желание да осъществят резидентски престой в Сите, Париж, НХА предоставя друга възможност – практика в избраната от тях фирма, институция, галерия и т.н. в Европа по програма „Еразъм+“. Това се налага заради пандемията от COVID-19, която започна в началото на 2020 г в световен мащаб и заради която резидентите от НХА, избрани за ателието в Париж през 2020 г., не успяха да осъществят своите престои. Поради тези причини, на селектираните резиденти от 2020 г им е предоставена възможност да осъществят резиденциите си през 2021 – 2022 г., а на бъдещите кандидати за резидентска програмата през 2021 година, ръководството на НХА предлага този алтернативен вариант за осъществяване на обмен.
Mагистрите, които завършват своето висше образование в НХА през 2021 г., имат право да осъществят практика в срок до 12 месеца след дипломирането си, с продължителност на престоя от 2 до 4 месеца. Кандидатите могат да подадат своите документи за студентска практика в Международен отдел. Препоръчително е кандидатурата да бъде придружена от Писмо за намерение от организация в чужбина (Letter of Intent), заявяващо готовността на юридическото лице да приеме студента на студентска практика.
Кандидатурите се подават на хартия към координаторите по програма „Еразъм+“ и включват:
1. Заявление (свободен текст)
2. Портфолио (формат А4)
3. Мотивационно писмо
4. Letter of intent 
 
Комисията, назначена със заповед на ректора на НХА, ще разгледа подадените от кандидатите – магистри мотивацииони писма, портфолиа, дипломните работи, представени в изложбата на дипломираните магистри през месец юни 2021 г.
След заседанието на комисията, ще бъдат излъчени избраните участници, които да заминат на обмен.
 
Краен срок за подаване на документите в Международен отдел:
31 май 2021 г.
 

Сподели