Плакат (МА)

www.academyposter.com
 
Магистърската програма „Плакат“ заема своето специфично и особено необходимо място в разностранните прояви на изобразителното изкуство в социалното битие. Изкуството на приложната графика е най-динамичното и най-пряко свързаното с директното потребление в обществената практика. Неговата повсеместност, изразяваща се с тотално визуално присъствие ни обкръжава в нашето всекидневие. Това присъствие прави образованието в тази област особено нужно, не само в помощ на преките ползватели (всички потребяващи информационнорекламни и визуалнокомуникативни произведения), а и с присъствието в практиката на автори творци, въздействащи чрез многообразните проявления на специалността и като своеобразни социални и естетически корективи.
Основното съдържание на програмата се характеризира и с разнообразие на проектантските задачи (всички видове плакати, визуална комуникация, хералдични знаци, емблеми, запазени знаци, калиграфия, печатни рекламни цялости, уебдизайн, различни произведения на екранната графика, авторски проекти и много други).
В широко професионален аспект художниците (плакатисти) могат да участват в цялостния художествено-творчески живот и като художници с разнообразни възможности. Благодарение на получените знания те се изявяват и като автори във всички видове жанрове на изобразителното изкуство, ползващи получените професионални знания като основна база за обогатяване на своя индивидуален талант и създаване на нови авторски произведения с особено типичния за днешната епоха дух на свобода и липса на конкретни ограничения, мултимедиен принцип.
Областите за професионална изява на магистрите са художници на свободна практика, оценители, експерти, университетски преподаватели, арт директори на рекламни агенции, художествени редактори в издателски къщи, ръководители на креативни отдели в електронни и печатни медии, ръководители на културни институции в страната и чужбина.
 
Редовни преподаватели:
проф. ГЕОРГИ ЯНКОВ
прф. д-р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ
проф. д-р КРИСТИНА БОРИСОВА
доц. д-р НЕНКО АТАНАСОВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д-р ИВАН ГАЗДОВ
преп. д-р ДОЧКА КИСЬОВА-ГОГОВА
преп. ТАНЯ ДЕЧЕВА

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели