Дизайн за детската среда

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специалността придобиват знания, професионални умения и творчески възможности в организацията на средата за деца , в художественото проектиране на продукти, свързани с развитието, възпитанието, играта, бита, образованието, здравето, хигиената и свободното време на децата. В курса на обучение са застъпени базисни и специфични дисциплини – художествено и компютърно проектиране, графичен дизайн, технологии, рисуване, скулптура, живопис, композиция, комбинаторика, цветознание, архитектура, перспектива, графични и триизмерни компютърни програми. Дипломираните бакалаври намират реализация във всички сфери на дизайна за детска среда:  интериор ( жилищен, обществен), екстериор ( съоръжения за детски площадки), играчки, компютърни игри, сюжетни игри и принадлежности, продуктов дизайн.  При завършване на втора специалност „Теория и практика на художественото образование” придобиват професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство от първи до дванадесети клас в общообразователните и професионални училища”.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р АРСЕН МИНКОВ
доц. ТЕОДОРА МЕХАНДОВА
доц. д-р МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
доц. д-р ВЕЛИЧКА МИНКОВА
гл. ас. д-р РАЯ ГАЙТАНДЖИЕВА
ас. д-р ПЕТЯ БЛАГОЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
доц. ХРИСТО ДОБАРОВ
преп. инж. ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА
преп. ИВАЙЛО СИРКАРОВ
преп. КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА
преп. СТЕФАН КОЛЕВ
преп. МИРОСЛАВ МИРОНОВ 
преп. ДОБРОСЛАВ ЧОХАДЖИЕВ
докторант ЕМИЛ ГРУЕВ

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели